Aantal banen in eerste kwartaal 30.000 gestegen

DEN HAAG, 31 juli. Het aantal banen is in het eerste kwartaal met 30.000 gestegen in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar; het is de sterkste stijging sinds 1990. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden steeg het aantal banen in de commerciële dienstverlening met 34.000. In de industrie en bouwnijverheid en de niet-commerciële dienstverlening was sprake van een daling met in totaal 3.000 banen. Het CBS registreerde ultimo maart 5.602.000 banen.

In de periode 1984-1991 steeg het aantal banen met ongeveer 30.000 per kwartaal. In 1992 nam het aantal banen geleidelijk minder toe en in 1993 was er een daling. In de loop van 1994 is het aantal banen weer gaan stijgen, gemiddeld met 10.000 per kwartaal. De stijging in 1994 heeft zich in het eerste kwartaal van dit jaar in versterkte mate voortgezet. Afgezien van seizoeninvloeden steeg het aantal banen met 30.000. Het aantal banen in het eerste kwartaal is 65.000 hoger dan een jaar geleden.

Evenals in 1994 concentreert de groei van het aantal banen in het eerste kwartaal van 1995 zich geheel in de sector commerciële dienstverlening. In 1994 ging het daarbij vooral om de zakelijke dienstverlening en met name de uitzendbedrijven. In het eerste kwartaal van 1995 hebben niet alleen uitzendbedrijven, maar vooral ook andere onderdelen van de commerciële dienstverlening bijgedragen, zoals handel, horeca, vervoer en communicatie en om diverse onderdelen van de zakelijke dienstverlening.

In de industrie lijkt de daling van de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. In de periode 1990-1994 daalde het aantal banen in de industrie met bijna 100.000. Vooral in 1993 gingen veel banen verloren (-45.000). In 1994 zwakte de daling van het aantal banen af en eind maart van dit jaar was het aantal banen in de industrie nog maar net iets lager dan eind vorig jaar. In de sector landbouw en visserij, en in de bouwnijverheid bleef het aantal banen in het eerste kwartaal gelijk.