Werkloosheid in Japan groeit

TOKIO, 29 JULI. Japan kampt voor zijn begrip met grote werkloosheid, die blijft groeien. Het percentage werklozen steeg van 3,1 in mei tot 3,2 de afgelopen maand, een evenaring van het record van april. Dat betekent dat er iets meer dan twee miljoen Japanners als zodanig eind juni geregistreerd stonden. Een regeringsfunctionaris in Tokio zei gisteren dat de werkloosheid omvangrijk is, maar meende dat het te ver gaat te zeggen dat deze een stijgende lijn vertoont. Vorig jaar juni lag het werkloosheidspercentage echter nog op 2,9, wat neerkomt op 1,83 miljoen werklozen. Economen zeggen bovendien dat het werkelijke aantal werklozen minstens twee keer zo hoog is. Vorige maand daalde tevens het aantal vacatures verder. (Reuter)