Uniek project

Mau Cohen is in de bridgewereld niet onbekend. Met enige regelmaat publiceert de bridgedocent uit Roosendaal boeken met een voornamelijk instructief karakter. In het begin had Cohen het niet makkelijk. Hij moest opboksen tegen het Van Start tot Finish imperium, het officiële bridgelessenpakket van de Nederlandse Bridge Bond. Maar Cohen is een volhouder.Hij heeft een bridgecursus ontwikkeld voor slechtzienden. Hij instrueert bridgeleraren die op hun beurt lesgeven aan visueel gehandicapten. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van speciale kaarten en een zogenaamd situatie-schetsenboek. Dit werkstuk is gebrailleerd zodat ook blinden bridge kunnen leren. De lesmethode is voor het eerst dit jaar uitgeprobeerd en blijkt aan te slaan. Visueel gehandicapten en blinden nemen probleemloos deel, terwijl hun enthousiaste begeleiders het spel ook automatisch oppakken, zo ze het nog niet kenden. Op de onlangs gehouden Toekomstdrive in Utrecht deden twee visueel gehandicapte paren mee die les kregen volgens de nieuw ontwikkelde methode. Tot grote voldoening van Cohen wonnen zijn beide paren ieder van hun groep die voor de rest uit goed zienden bestond.

De methode bereidt de leerlingen voor op het grote werk in bridgeclubs en wedstrijden. Hebben zij de cursus afgerond dan ligt er een wereld van vervolgliteratuur voor hun open. Het ligt voor de hand om dan Bridge naar hoger niveau aan te schaffen, een boek van Mau Cohen dat in 1993 bij Uitgeverij Elmar verscheen. Dit boek is bestemd voor de licht gevorderde speler die zijn spelpeil wil verhogen en is ook in braille verkrijgbaar. Uit Bridge naar hoger niveau een leerzaam tegenspelprobleem:

West gever

Allen kw.

West (dummy)

Schoppen V984

Harten HV8

Ruiten AH109

Klaver 72

Zuid

Schoppen H63

Harten A43

Ruiten 76

Klaver 108653

West Noord Oost Zuid

1Ruiten pas 1Schoppen pas

2Schoppen pas 2SA pas

4Schoppen pas pas pas

Tegen 4Schoppen besluit zuid met Ruiten7 te starten in de hoop uiteindelijk een ruitenaftroever te krijgen. Leider oost laat in dummy de negen bijspelen, partner bekent klein en oost neemt over met RuitenV. Oost speelt nu SchoppenB voor. Moet zuid SchoppenH duiken?

Gezien de behandeling van de troeven lijkt het aannemelijk dat de leider SchoppenA niet heeft (Oost lijkt niet op SchoppenH te willen/kunnen snijden). Zuid zou SchoppenH kunnen duiken en rekenen op ruitennaspel van zijn partner als die met SchoppenA aan slag komt. Het is echter ijdele hoop om te denken dat noord naast SchoppenA nog een andere entree heeft om nog een derde keer ruiten in te spelen. Daarom moet zuid meteen SchoppenH voornemen en zelf weer ruiten doorspelen. Wanneer hierna noord met SchoppenA aan slag komt kan hij wel de derde ruiten spelen en gaat het contract down op de aftroever. Terecht merkt Cohen op dat op een slechte dag noord weleens SchoppenA sec zou kunnen hebben, zodat troefaas en -heer over elkaar tuimelen. In dat geval heeft de verdediging gewoon pech gehad en kan het contract nooit down. In de praktijk zag het spel er zo uit:

West gever Noord

Allen kw. Schoppen A2

Harten 9765

Ruiten 8543

Klaver HB9

West Oost

Schoppen V984 Schoppen B1075

Harten HV8 Harten B102

Ruiten AH109 Ruiten VB2

Klaver 72 Klaver AV4

Zuid

Schoppen H63

Harten A43

Ruiten 76

Klaver 108653

Voor informatie over het lesgeven aan visueel gehandicapten en blinden kunt u zich wenden tot Mau Cohen, Jacob Catslaan 11, 4707 AM Roosendaal, 01650 - 33784.

Dan iets heel anders. Wie zijn hart wil ophalen aan een weekje zomerbridge kan binnenkort prima terecht in Scheveningen. Hierwordt binnenkort de (vijfde) Holland Casino Bridgeweek gehouden. Mixed, open viertallen, dames, heren, individueel, beginners en gevorderden. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Van te voren aanmelden hoeft niet. Je schuift aan en speelt mee, mits je op tijd komt natuurlijk.

De Bridgeweek vormt bovendien de seizoenopener van het Nobel Van Dijk Nationaal Toernooi Circuit. Om die reden zal de bezetting ongetwijfeld ijzersterk zijn.

5e Holland Casino Scheveningen Bridgeweek, van vrijdag 4 t/m zondag 13 augustus 1995 in het Europa Hotel in Scheveningen. Inlichtingen 070 - 346 81 55.

    • Jan van Cleeff