Telling van Veluwse 'nomaden' is begonnen

ERMELO, 29 JULI. Een speciale controleur heeft in Ermelo al duizend illegale bewoners van vakantiewoningen, de zogeheten 'nomaden van de Veluwe', opgespoord. Zij brengen niet alleen hun vakantie in hun tweede huis door, maar verblijven daar veel langer dan is toegestaan. De gemeente wil een eind aan maken aan die illegale bewoning.

De controleur is pas op de helft van alle honderdtien vakantiewoning-complexen in Ermelo. De verwachting is dan ook dat het aantal 'nomaden' uiteindelijk meer dan tweeduizend zal zijn.

Volgens A. van 't Hoff chef van de dienst Bouwen, Wonen en Milieu van Ermelo, is een derde van de nu opgespoorde illegale bewoners in ieder geval in overtreding. Deze groep is na mei 1993 illegaal in Ermelo neergestreken, nadat de gemeente in kranten een verbod op permanente bewoning van vakantiehuizen had gepubliceerd. In september zal de gemeente met deze mensen gaan praten over vertrek uit hun vakantiewoning.

Het college van burgemeester en wethouders wilde de bewoners in het voorjaar al dwingen te vertrekken. De gemeenteraad wilde echter eerst een inventarisatie laten maken door een speciale controleur om te zien of het aantal illegale bewoners zo hoog is.

Halverwege de inventarisatie blijkt het aantal overeen te komen met Van 't Hoffs prognose dat er sprake zou zijn van 2000-2500 illegale bewoners. “Als je halverwege de inventarisatie op de helft van de schatting zit, ligt het voor de hand dat er maatregelen genomen moeten worden”, aldus van 't Hoff. De totale inventarisatie zal in december zijn afgerond. Dan zal de gemeenteraad besluiten over dwangmaatregelen.

De gemeente kan dwang uitoefenen op de illegale bewoners door het opleggen van een geldboete of ontruiming van het huis. Geen prettige maatregelen, zo geeft van 't Hoff toe. “De gemeente kan echter de overspannen woningmarkt niet meer aan. Het merendeel van de nomaden komt uit de Randstad. Na zes jaar krijgen zij toegang tot de woningbouw. Daardoor worden de problemen nog groter, want er zijn geen woningen. Ermelo is een krimpgemeente, omdat wij in een beschermd natuurgebied wonen. Voor 27.000 inwoners zijn er slechts 8700 woningen.”(ANP)