Rai: schatkist verdient twee mld aan auto

DEN HAAG, 29 JULI. De Nederlandse schatkist heeft vorig jaar zeven procent meer belasting geïnd op het bezit en gebruik van de personenauto dan in 1993. In totaal betaalden de automobilisten 17,9 miljard gulden aan zogeheten verkeersbelastingen.

Dat schrijft de branchevereniging voor de autohandel, Rai Vereniging, in de nieuwste editie van 'Auto in cijfers 1995'. Het bedrag van 17,9 miljard gulden bestaat voor bijna 45 procent uit accijnzen op benzine en diesel, 20 procent betreft belasting op personenauto's en motorfietsen, ruim 15 procent heeft betrekking op de motorrijtuigenbelastingen en 10,5 procent kan worden toegeschreven aan de toeslag rijkswegenfonds/mobiliteitsfonds.

Tegenover de inkomsten staat volgens de Rai 8,1 miljard gulden aan overheidsuitgaven voor verkeersvoorzieningen. De branchevereniging schat de maatschappelijke kosten van het autoverkeer (schade aan milieu, verkeersongevallen en dergelijke) op bijna 8 miljard gulden. Per saldo 'verdient' de Nederlandse samenleving circa 2 miljard gulden per jaar aan de auto, aldus de Rai.