Overslag Zeeuwse havens toegenomen

De havens van Terneuzen en Vlissingen hebben in het eerste halfjaar van 1995 meer goederen overgeslagen dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Wel is de groei van de overslag in Terneuzen, waartoe ook de havens van Sas van Gent, de Axelse Vlakte en Sluiskil behoren, aanmerkelijk groter dan in Vlissingen. In Terneuzen groeide de overslag van de door zeeschepen aan- en afgevoerde goederen met 16 procent tot 5,5 miljoen ton. Deze hoeveelheid werd nog nooit eerder in een halfjaarlijkse periode behaald. In de sector binnenvaart nam de overslag met 1,2 procent toe tot 3,4 miljoen ton. Vlissingen zag in de eerste zes maanden van 1995 de overslag in de zeevaart met 2 procent tot 5,1 miljoen ton stijgen. De binnenvaartschepen voerden 6,1 miljoen ton goederen af en aan, een plus van 10 procent. Vorig jaar waren de Zeeuwse havens ook al succesvol. Vlissingen groeide in 1994 met 4 procent en Terneuzen met 7,2 procent.