Kühne en Dumeco in export naar Azië

Kühne & Heitz, een internationaal handelshuis in voedingsmiddelen, en Dumeco, een zeer grote slachterij die onlangs is ontstaan uit een fusie, richten per 1 september samen een bedrijf op voor de export van varkensvlees. Het gaat om uitvoer naar landen buiten de Europese Unie, met name Japan en Korea.

De gezamenlijke dochter, waarin de partners ieder voor de helft deelnemen, krijgt een startkapitaal van 1 miljoen mee en wordt gehuisvest in het kantoorgebouw van Kühne. Het nieuwe bedrijf neemt alleen de marktontwikkeling, verkoop en marketing voor zijn rekening; alle andere activiteiten worden uitbesteed aan Kühne & Heitz. Daardoor kan worden volstaan met een “beperkte personeelsbezetting”, aldus een uitgebrachte persmededeling. Een directeur is nog niet benoemd. De joint venture, die de naam Dumeco International krijgt, moet tegen de eeuwwisseling een kwart van de 600.000 ton vlees die Dumeco produceert naar Azië uitvoeren. Kühne & Heitz heeft agenten en importeurs in veel Aziatische landen en brengt haar handelservaring in bij de joint venture; Dumeco levert het vlees. Het samenwerkingsverband gaat zich bezighouden met contracten boven de 100 ton. Kühne & Heitz is een op de beurs genoteerd handelshuis met een omzet van 320 miljoen, gespecialiseerd in gekoelde levensmiddelen. Vorig jaar werd een netto winst van 4,36 miljoen gulden geboekt.