Janvier: 'veilig gebied' in Bihac niet bedreigd

BRUSSEL, 29 JULI. Uitlatingen van de bevelhebber van de VN-blauwhelmen in ex-Joegoslavië, de Franse generaal Bernard Janvier, wijzen erop dat op korte termijn geen NAVO-luchtaanvallen op Servische stellingen rond Bihac zijn te verwachten.

Volgens Janvier moet onderscheid worden gemaakt tussen de enclave Bihac en de directe omgeving van de stad Bihac, die door de VN tot een zogeheten 'veilig gebied' is bestempeld. In de ruime omgeving van Bihac wordt gevochten, maar “naar mijn weten is de veilige zone Bihac op dit ogenblik geen aanvalsdoel”, aldus Janvier.

De Verenigde Naties en de NAVO werken nauw samen aan plannen om de Bosnische Serviërs af te houden van verovering van de moslim-enclave Bihac.

VN-commandant Janvier was gisteren in gezelschap van plaatsvervangend secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties afgereisd naar het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel om te beraadslagen over het vaste voornemen van het bondgenootschap verdere aanvallen van Bosnische Serviërs op moslim-enclaves te voorkomen. Eerder deze week namen de NAVO-lidstaten plannen aan voor het “op tijd en doelmatig” aanwenden van luchtsteun om een Servische aanval op Gorazde, of zelfs maar een dreiging daarmee, te pareren. Thans werken militaire deskundigen aan soortgelijke plannen om de andere enclaves te kunnen verdedigen, het bedreigde Bihac voorop.

Na afloop van de besprekingen beaamde Janvier dat een dreigement met luchtaanvallen, zoals bij Gorazde, niet zo maar herhaald kan worden voor Bihac, gezien “de complexe militaire situatie in dat gebied”. Daarom vinden er “zeer nauwe consultaties plaats met admiraal Smith”, de bevelhebber van de NAVO in Zuid-Europa, aldus Janvier.

Ondanks de “militaire complexiteit” zei Janvier dat “we er met de hulp van de NAVO in kunnen slagen om alle aanvallen op de veilige gebieden af te schrikken”, inclusief die van Bihac. Janvier benadrukte ook dat UNPROFOR nooit is gevraagd om de zogeheten veilige gebieden in Bosnië te verdedigen en dat ze daarvoor ook nooit de benodigde middelen heeft gekregen.

Cruciaal onderdeel van de NAVO-plannen om robuuster op te treden in Bosnië is de afspraak met secretaris-generaal Boutros-Ghali dat deze zijn bevoegdheid om al dan niet in te stemmen met NAVO-luchtsteun zal delegeren aan de militaire VN-commandanten op de grond, in casu UNPROFOR-bevelhebber Janvier of de Britse generaal Rupert Smith, commandant van de VN-troepen in Bosnië. Generaal Janvier en plaatsvervangend VN-secretaris-generaal Kofi Anna benadrukten gisteren overigens opnieuw dat er “geen militaire oplossing” bestaat voor het conflict in Bosnië. Alleen politieke oplossingen kunnen een einde maken aan het drama en een proces van vrede op gang brengen, zo werd gezegd.

    • Wim Brummelman