'Evolutietheorie moet weer terug in eindexamen'

DEN HAAG, 29 JULI. De evolutietheorie moet weer een onderdeel worden van het schriftelijk eindexamen biologie in het voortgezet onderwijs.

De fractie van D66 in de Tweede Kamer heeft daarop aangedrongen bij staatssecretaris Netelenbos (onderwijs).

Met ingang van het schooljaar 1993/1994 is de evolutietheorie, waarvan de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin de grondlegger is, juist uit het centraal schriftelijk examen voor VWO en HAVO verwijderd. Het vorige kabinet, van CDA en PvdA, had dat in 1991 besloten. Vorig jaar nam het kabinet het besluit ook voor MAVO en VBO de evolutietheorie uit de schriftelijke examens te weren. Wel blijft ze verplicht onderdeel van de schoolonderzoeken.

Het kabinet wilde het daarmee meer aan de scholen zelf overlaten hoe ze met de evolutietheorie in het onderwijs omgaan. In christelijke kringen is de evolutietheorie omstreden. Zo is de gedachte dat de mens geleidelijk uit mensaapachtigen is ontstaan moeilijk in overeenstemming te brengen met het bijbelse scheppingsverhaal over Adam en Eva.

Met hun pleidooi in de schriftelijke vragen volgen de Kamerleden Lambrechts en Bakker van D66 het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW vroeg de staatssecretaris vorige week de evolutietheorie weer in het schriftelijk examen voor VWO en HAVO op te nemen. “Inzicht in evolutionaire processen is dermate essentieel voor een goed begrip van biologische kennis”, schreef de KNAW in een brief aan Netelenbos, “dat het volstrekt onvoldoende is om deze kennis alleen via het schoolonderzoek te toetsen”. De KNAW meent dat er geen tegenstelling hoeft te bestaan tussen de evolutietheorie en “op religie geënte opvattingen over de schepping”. Nederland hoort niet thuis in het rijtje landen waar niet vrijelijk over wetenschappelijke theoriën mag worden gediscussieerd, aldus de KNAW.

De twee Kamerleden van D66 vragen het kabinet of het van plan is nu ook alles wat betrekking heeft op de ideeën van Galileï, het periodiek systeem, de 'continental drift'-theorie en de relativiteitstheorie uit het centraal schriftelijk eindexamen te weren.