Drukkerij kan verkoop hinderen van Dagbladunie

ROTTERDAM, 29 JULI. De locatie van de gloednieuwe drukkerij van de Dagbladunie dreigt een complicerende factor te worden in de verkoop van de krantenuitgeverij door Reed Elsevier. De drukkerij waar onder meer het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad van de persen rollen, moet mogelijk wijken voor de aanleg van de Betuwelijn.

Op aandrang van de Tweede Kamer bekijkt het ministerie van verkeer en waterstaat momenteel of er alternatieven zijn voor de oostelijke aansluiting van de Rotterdamse haven met de toekomstige Betuwelijn, de zogenaamde 'Pendrechtboog'. De Kamer is - zo bleek voor het zomerreces - bang dat de lijn veel overlast zal veroorzaken voor de bewoners van de Rotterdamse wijk Pendrecht, waarlangs de route zal lopen. Bovendien denkt de Kamer dat een alternatief zo'n 80 miljoen gulden goedkoper kan zijn.

Het meest voor de hand liggende alternatief, een nieuwe spoorlijn om aansluiting te krijgen met de meer westelijke 'kortsluitroute', zal mogelijk tot consequentie hebben dat de drukkerij van de Dagbladunie moet worden verplaatst. L.H. Reijnders, projectleider Betuwelijn bij de Nederlandse Spoorwegen bevestigt dat die mogelijkheid bestaat. “Voor de drukkerij neemt de onzekerheid toe als men besluit tot een alternatief”, aldus Reijnders.

Dagbladunie-directeur J.G. van den Berg spreekt van “pure kapitaalvernietiging” als het zover zou komen. De drukkerij, die vorig jaar in gebruik is genomen, heeft zo'n 220 miljoen gulden gekost. Als het complex moet worden verplaatst, kan de overheid rekenen op een flinke schadeclaim. Alleen al vanwege dergelijke extra kosten lijkt het Van den Berg een onmogelijke optie voor het ministerie om voor het alternatief te kiezen en gaat hij er vanuit dat de drukkerij zal blijven staan. Toch houdt de Dagbladunie “juridisch met het ergste rekening” en heeft ze het ministerie al op haar rechten gewezen, aldus Van den Berg.

Ook in de oorspronkelijke plannen voor de Betuwelijn krijgt de drukkerij al te maken met spoorgeweld. De 'kortsluitroute', die het spoorverkeer uit de Maasvlakte moet ontsluiten komt tussen de A15 en een bedrijventerrein met daarop de drukkerij te liggen, zonder overigens dat er bedrijven hoeven te worden verplaatst. “Er zijn mogelijkheden om een spoor tussen de snelweg en de drukkerij te leggen”, zegt Reijnders van de Spoorwegen. De schade aan de drukkerij van de Dagbladunie blijft dan waarschijnlijk beperkt tot enkele aanpassingen aan het parkeerterrein.

De Spoorwegen zelf hebben na een eigen onderzoek geconcludeerd dat een alternatief voor de Pendrechtroute financieel niet haalbaar is. Op aandrang van de Tweede Kamer heeft minister Jorritsma echter een Brits adviesbureau de opdracht gegeven om een contra-expertise uit te voeren. In augustus of september zal Jorritsma de Kamer daarover rapporteren.

De onzekerheid over de drukkerij komt op een ongelegen moment. Twee weken geleden maakte Elsevier bekend haar krantendochter Dagbladunie te willen verkopen. Van den Berg ontkent echter dat de onzekerheid over de drukkerij invloed heeft op de onderhandelingen over de verkoop. “Daarover vallen goede contractuele afspraken te maken”, aldus Van den Berg.

    • Jaco Alberts