'Dieptepunt VS al weer achter de rug'

NEW YORK, 29 JULI. Het bruto binnenlands produkt (bbp) is in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal op jaarbasis met een half procent gestegen. Dat heeft het ministerie van handel gisteren bekendgemaakt.

Het groeipercentage over het tweede kwartaal is overeenkomstig de verwachtingen van analisten. Het is de laagste groei sinds het vierde kwartaal van 1991. De waarde van geproduceerde goederen en diensten bedroeg 7,2 miljard dollar. Het bbp is de som van alle goederen en diensten van Amerikaanse bodem, uitgedrukt in dollars. Het eerste kwartaal liet een groei zien van 2,7 nadat het vierde kwartaal van 1994 nog een recordgroei van 5,1 procent had vertoond.

De lage groei wordt deels veroorzaakt doordat zich in het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste van dit jaar voorraden hadden gevormd. De produktiegroei in die kwartalen ging gepaard met relatief lage consumentenbestedingen. Die liepen in het voorbije kwartaal hard op en kwamen uit op 22,6 miljard dollar, ruim 8 miljard meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De reële verkopen stegen in het tweede kwartaal met 2,1 procent, een half procent meer dan de 2,6 procent van het eerste kwartaal. In de reële verkopen zijn de overheids- en consumentenbestedingen alsmede de netto exportopbrengst vervat. De consumentenbestedingen maken tweederde uit van het bbp.

President Clinton is zeer ingenomen met de cijfers, omdat de groei op geen enkele manier in gevaar komt. “Ik ben nog steeds optimistisch. Het is logisch dat er af en toe een kwartaal bij is dat wat minder hoog uitkomt”, aldus Clinton.

“Het is belangrijk dat het een pluscijfer was”, aldus Bob Mellman, econoom bij de zakenbank J.P. Morgan, die op een nulgroei in dit kwartaal had gerekend. Mellman wijst er op dat als naar de cijfers van de reële verkopen wordt gekeken het verschil tussen het eerste en tweede kwartaal van dit jaar vrij gering is. Voor de eerste drie maanden was het 2,6 procent, voor april, mei en juni bedroeg het 2,1 procent. “Dat geeft een gelijkmatiger trend te zien dan de bbp-cijfers alleen”, aldus Mellman.

Volgens hem ziet de toekomst van de Amerikaanse economie er goed uit. Bij J.P. Morgan wordt verwacht dat in het derde kwartaal een groei op jaarbasis van 2 procent en zelfs 3,5 procent in het vierde kwartaal wordt gerealiseerd. Daarna wordt het onduidelijk, maar de kans op een recessie is volgens Mellman inmiddels vrijwel uitgesloten. Het betekent dat de VS in deze conjunctuurcyclus het dieptepunt alweer achter de rug heeft.

    • Lucas Ligtenberg