Bleiswijks net niet echt 'van deze tijd'

DELFT, 29 JULI. De gemeente Bleiswijk krijgt binnen één jaar een tweede voedingsbron voor elektriciteit, zodat bij eventuele nieuwe, ernstige storingen direct kan worden overgeschakeld en niemand meer zonder stroom komt te zitten.

Dat zegt de woordvoerder van het Energiebedrijf Delfland, dat verantwoordeljk is voor de stroomvoorziening in Bleiswijk, de gemeente die tussen donderdagavond en vandaag zonder elektriciteit zat omdat het enige voedingsstation door kortsluiting buiten werking raakte.

“Het voorzieningssysteem in Bleiswijk is niet helemaal aangepast aan de eisen van de tijd”, aldus de woordvoerder. “Voeding via één hoofdstation is een zwak punt. Als je het vandaag opnieuw zou aanleggen, zou je zorgen dat er in elk geval twee hoofdstations komen, waar hoogspanning wordt aangeleverd. Met de voorbereiding van zo'n tweede leveringspunt waren we al geruime tijd bezig, maar dat is een behoorlijk ingrijpende operatie.”

Niet bekend

In veel gevallen wordt een kortsluiting in een leiding die van het verdeelstation is afgetakt, direct ontdekt omdat het energiebedrijf constant metingen verricht naar de afname van stroom. Overbelasting komt aan het licht, nog vóórdat er kortsluiting en stroomonderbreking ontstaat. Maar een plotselinge 'grondzetting' bijvoorbeeld, waardoor een kabel uitrekt of breekt, kan niet door middel van de metingen worden geconstateerd. Hetzelfde is het geval wanneer de kabel door externe omstandigheden te heet wordt, of te nat door een beschadiging. “Eén druppeltje water in een mof (verbinding) van een 10.000 volt-kabel leidt al tot een storing”, aldus Dubbel.

Delfland heeft nu naast het uitgebrande transformatorhuis in Bleiswijk een 'provisorium' geplaatst, een mobiel hoofdstation in een portocabin, dat gisteren op de voeding uit Rotterdam is aangesloten. Vanochtend zijn de eerste leidingen naar de klanten weer aangesloten. Mobiele hoofdstations zijn volgens Hans Dubbel niet zomaar te leveren; dit exemplaar worden door het provinciaal energiebedrijf van Noord-Holland (PEN) in Alkmaar beschikbaar gesteld. Delfland begint volgende week direct met demontage en vervanging van alle verbrande onderdelen in het oude hoofdstation en meteen wordt de aanleg van een tweede voeding met hoofdstation verder voorbereid. Die tweede voeding komt uit de gemeente Zoetermeer, de hoogspanningsleiding moet over een afstand van vier kilometer worden aangelegd door weilanden en bedrijfsterreinen en onder een boezemwater door. De kosten schat Hans Dubbel op “enkele miljoenen guldens”; het karwei moet binnen een jaar klaar zijn.