Werkgelegenheid in automatisering stijgt naar 85.700 banen

VOORBURG, 28 JULI. De werkgelegenheid in de automatiseringsbranche loopt dit jaar naar verwachting op tot 85.700 full-timers. Dat blijkt uit de jongste gegevens van een enquête, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 1993 bedroeg de totale werkgelegenheid voor automatiseringspersoneel in Nederland nog 78.800 full-time arbeidsjaren. De loonkosten van het eigen automatiseringspersoneel bedroegen dat jaar ruim 6,5 miljard gulden. Daar komt nog een bedrag van 1,2 miljard bij voor specialisten die door veel bedrijven worden ingehuurd.

Dit jaar zullen de totale uitgaven die bedrijven aan automatisering besteden 18,2 miljard gulden bedragen, 2 procent meer dan in 1993. Verwacht wordt dat deze uitgaven zich nu gaan stabiliseren. In de tweede helft van de jaren '80 stegen ze nog met circa 10 procent per jaar. Van elke 'automatiseringsgulden' werd in 1993 42 procent besteed aan loon- en inhuurkosten voor personeel, 32 procent aan hardware en 16 cent aan software.

In 1993 werd in totaal voor 4,7 miljard gulden geïnvesteerd innieuwe hardware- en netwerkvoorzieningen. Bijna een derde daarvan diende voor uitbreiding van de automatisering en ruim tweederde voor vervanging van faciliteiten.

Meer dan 70 procent van de PC's zal eind dit jaar in een netwerk zijn opgenomen. Het aantal van deze 'gekoppelde' computers groeit naar verwachting tussen 1993 en eind 1995 met een derde. Het totale aantal PC's neemt in deze periode toe tot meer dan 1,3 miljoen.

Uit de CBS-gegevens blijkt verder dat het aantal mini-computers (aanschafwaarde tot 200.000 gulden per stuk) groeit met 3 procent, en het aantal (netwerk-) 'servers' tot 50.000 gulden aanschafwaarde per stuk (computers voor PC-netwerken, printeraansturing en/ of data-opslag) toeneemt met 29 procent. Daarentegen daalt het aantal 'mainframes' (aanschafwaarde ten minste 200.000 gulden) en terminals.