Toch geen belasting op winst opties

LONDEN, 28 JULI. De Britse minister van financiën Kenneth Clarke heeft een volledige ommezwaai gemaakt in zijn beleid voor de invoering van belasting op de vermogenswinst bij het uitoefenen van aandelenopties. Clarke heeft zijn vorige week gelanceerde plan voor een hogere belasting op opties gisteren weer ingetrokken. Hij had de maatregel, die vooral werknemers met kleine pakketten opties zou treffen, genomen na een rapport van een adviescommissie met topondernemers onder leiding van topman sir Richard Greenbury van Marks & Spencer. Die was na de publicatie van zijn rapport overigens zelf ook gaan twijfelen. Het rapport moest nieuwe richtlijnen geven voor de salarissen voor Britse topmanagers, die juist door uitoefening van lucratieve opties de afgelopen jaren flink zijn gestegen. (Reuter, AP)