Mens en bedrijf

Dr. J. Lakeman en dr. H.M. Vemer, beiden adjunct-directeur van N.V. Organon te Oss, zijn benoemd tot directeuren van deze onderneming.