Mens en bedrijf

Mr. A. Mostert, lid van de Raad van Bestuur van VSB Groep, is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van GWK Bank NV en Grenswisselkantoren NV.