KLM dreigt met groei buiten Schiphol om

ROTTERDAM, 28 JULI. De KLM zal haar verdere expansie buiten Schiphol en ook buiten Nederland moeten zoeken als de Amsterdamse luchthaven in de toekomst niet meer dan 44 miljoen passagiers per jaar mag verwerken. Dat zei president-directeur P. Bouw van de KLM in het Amerikaanse Seattle waar hij een eerste nieuwe Boeing 767 in ontvangst nam.

Bouw schetste een scenario waarin de KLM Schiphol niet meer als Europese 'mainport' zal beschouwen waartoe die luchthaven is/was voorbestemd, en steeds meer vervoer naar andere Europese luchthavens zal leiden. “Het is onverantwoord de toekomst van onze maatschappij te laten bepalen door de beperkte capaciteit van Schiphol. Dan gaan wij onze groei elders zoeken.” Hij noemde Stansted bij Londen “een hele goede mogelijkheid”.

De KLM-topman toonde zich zeer kritisch over de recente gang van zaken rond de uitbreiding van Schiphol. Met het maximum van 44 miljoen passagiers waartoe de Tweede Kamer vorige maand heeft besloten zal Schiphol volgens Bouw geen Europese 'mainport' worden. Want dat aantal van 44 miljoen kan al over negen jaar worden bereikt en daarna zal Schiphol zich op Europees niveau steeds minder kunnen handhaven.

Bouw vindt die beperking volstrekt onbegrijpelijk. “Je doet een investering (in Schiphol) om een economisch rendement te behalen. Dat rendement is afhankelijk van het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht. En vervolgens ga je die dan beperken. Dat is volstrekt onlogisch.”

Evenzeer onlogisch vindt Bouw het dat de overheid een aantal passagiers als uitgangspunt heeft genomen in plaats van de geluidsoverlast, waar het uiteindelijk om gaat. En die loopt met de ontwikkeling van steeds minder luidruchtige vliegtuigmotoren terug.

De aanleg van een tweede luchthaven in Nederland is volgens Bouw geen oplossing. Dat zou zijns inziens neerkomen op economische verkwisting.