Fruittelers: gemiddeld 124 mille verlies

DEN HAAG, 28 JULI. Nederlandse fruittelers zullen dit oogstjaar naar verwachting gemiddeld 124.000 gulden verlies maken. Telers van groente in de volle grond zullen waarschijnlijk uitkomen op een verlies van 85.000 gulden. Voor bedrijven waar bloembollen worden gekweekt wordt een positief resultaat van 37.000 gulden verwacht.

Dat stelt het Landbouw-Economisch Instituut in een raming van bedrijfuitkomsten 1994. Voor de fruitteelt betekent het resultaat na de zeer slechte jaren '92 en '93 opnieuw een teleurstelling. De groenteteelt kampt al sinds 1991 met matige resultaten. De bloembollensector weet een relatief gunstig niveau te handhaven.

In de groentesector stijgt het inkomen ondanks het matige resultaat met 8.000 gulden per ondernemer, in de fruitsector met 23.000 gulden. Bloembollentelers zien hun inkomen, ondanks het verhoudingsgewijs gunstige resultaat niettemin met 8.000 dalen.

Gemiddeld lag het prijspeil van de gewassen in dit oogstjaar hoger dan in het voorgaande afzetjaar. Ook de prijzen die voor bloembollen werden betaald lagen iets hoger. Voor appels en peren werd respectievelijk 33 en 25 procent meer betaald dan in het oogstjaar '93/'94.

Per hectare wordt een verdere daling van het bedrijfsresultaat voorzien van rond duizend gulden bij de vollegronds groenteteelt tot min 9.000 gulden. In de fruitteelt beloopt het tekort ondanks enige verbetering nog steeds 11.000 gulden per hectare. In de bloembollensector wordt een positief resultaat van 3.000 gulden per hectare verwacht.