Foto

Foto: MAASTRICHT - Werklieden zijn bezig met de steunbogen aan de buitenkant van de veertiende-eeuwse Minderbroederskerk in de St. Pietersstraat. De kerk wordt gerestaureerd en zal daarna gebruikt worden als leeszaal annex bibliotheek van de ernaast gelegen Rijksarchievendienst. (Foto WFA / Roger Dohmen)