EU: minder grond braak

BRUSSEL, 28 JULI. Als het aan de Europese Commissie ligt hoeven de graanboeren komend seizoen slechts 10 procent in plaats van 15 procent van hun grond braak te laten liggen om in aanmerking te komen voor subsidies uit Brussel. Het voorstel, waarover de Europese ministers van landbouw nog moeten beslissen, vloeit voort uit de relatieve krapte op de graanmarkt. In Europa zijn de graanvoorraden de afgelopen tijd fors teruggelopen, van 30 tot ongeveer 8 miljoen ton, mede als gevolg van de ingrijpende landbouwhervormingen waartoe drie jaar geleden werd besloten.

Gezien de huidige marktsituatie besloot Brussel eerder deze maand al om de (gesubsidieerde) uitvoer van graan naar landen buiten de EU stop te zetten. Vorig jaar al besloten de Europese landbouwministers de verplichte braaklegging iets terug te brengen van 15 procent (zoals drie jaar geleden werd vastgelegd in het MacSharry-plan) naar 12 procent. Met name Frankrijk is voorstander van een verdergaande verlichting van de produktiebeperking.