Enthousiasme voor inblazen Heilige Geest

ROTTERDAM, 28 JULI. De medewerkers van de Amerikaanse evangelist en gebedsgenezer Morris Cerullo hebben gisteren tot kort voor middernacht doorgewerkt om in het Rotterdamse Ahoy' aan alle verzoeken tot handoplegging te kunnen voldoen. Het was het onoverzichtelijk einde van een van de avondsessies van Cerullo's 'Mission to Holland' die nog tot en met zondag worden gehouden. Bij de zegeningen worden de bezoekers beide handen op het hoofd gelegd en worden ze in het gezicht geblazen, waarbij de meeste bezoekers onmiddellijk achterovervallen en sommigen over elkaar heen tuimelen.

Aan Cerullo's komst naar Nederland hebben honderd kerken en andere organisaties meegewerkt. Cerullo wordt in Rotterdam bijgestaan door een groot aantal predikanten uit verschillende landen, onder wie ook de bij Johan Maasbach vertrokken voorganger Jan Zijlstra.

De 64-jarige Cerullo heeft zich ten doel gesteld om met zijn boodschap één miljard mensen te bereiken in samenwerking met een groot aantal kerken overal ter wereld. De afgelopen dagen hebben ongeveer twintigduizend mensen de sessies bezocht. De bijeenkomsten in Ahoy' kenmerken zich door groot enthousiasme onder het publiek, dat massaal meezingt met de liederen en luidkeels instemt met de preken. Ook hopen velen op genezing van lichamelijke en geestelijke ziekten.

De bijeenkomst gisteravond werd geleid door de Londense predikant Matthew Ashimolowo die de zaal toeschreeuwde dat alle problemen in triomfen veranderen als men maar in Jezus zou willen geloven. Cerullo zelf liet gisteravond verstek gaan. Ashimolowo riep de bezoekers op tijdens de collecte royaal te geven, omdat dit offer in een andere vorm zou terugkeren als financiele welstand, als genezing van ziekten en als een bovennatuurlijke doorbraak in ieders leven. Ook hield hij hen voor positief te denken, omdat juist in moeilijke omstandigheden zoals wanneer men honger heeft, wanhopig is of op een of andere manier is vastgelopen, daarmee ook de voorwaarden voor een wonder zijn gelegd.

Tijdens de zegeningen vielen vele bezoekers, onder wie zelfs personen van de afdeling Nazorg van de Cerullo's 'Mission to Holland', bij de aanraking op de grond om daar enige minuten te blijven liggen. Ook kankerpatiënten kregen via Ashimolowo een inblazing van de Heilige Geest. “Ik vervloek u, kanker, ik vervloek u aan de wortel”, aldus Ashimolowo. “Ontvang totale genezing. Ontvang! Ontvang!”

Twintigduizend mensen bezochten 'Mission to Holland' in Ahoy' (Foto NRC Handelsblad/Vincent Mentzel)