Dijkstal stelt schiettest voor politie verplicht

ROTTERDAM, 28 JULI. Alle politie-ambtenaren moeten ieder half jaar een schiettest afleggen. Dat heeft minister Dijkstal (binnenlandse zaken) onlangs de regionale korpsbeheerders schriftelijk laten weten.

Op dit moment bestaat er geen verplichte schiettest voor agenten.

“De politiebonden zijn blij dat er een halfjaarlijkse schiettest komt”, aldus H. van Duijn van de Nederlandse Politiebond (NPB), maar zij betreuren de “vaagheid” waarmee de consequenties voor de falende politiefunctionaris in de ambtelijke missive zijn verwoord.

In de brief van Dijkstal wordt melding gemaakt van “adequate maatregelen” die “op korpsniveau getroffen moeten worden” wanneer een politie-ambtenaar met zijn oefenresultaten beneden het niveau van de verplichte 'eindtermen' blijft. Van Duijn: “Wij vinden dat een diender die niet slaagt voor de schiettest, zijn dienstwapen moet inleveren en van straat moet worden gehaald”. Hij vindt dat na gebleken gebrek aan schietvaardigheid het inleveren van de Walther P5 voor zowel de betrokken politie-ambtenaar als voor de burger “het meest veilige is”.

Volgens de woordvoerder van de NPB schrok Binnenlandse Zaken echter terug voor de mogelijke gevolgen van deze sanctie. “Ze waren bang dat er misschien wel vijfduizend politiemensen zouden kunnen zakken voor de schiettest.” Zelf zou hem dit aantal allerminst verbazen. “Je hebt dienders die al acht jaar niet hebben getraind, omdat er geen schietbaan in de buurt was.”

Ook de vuurwapenopleiding zal drastisch moeten worden gewijzigd, laat de minister weten. Nieuwe wapens en munitie veroorzaken “een hogere geluidsbelasting” waardoor een aantal schietbanen niet langer voldoet aan de eisen van geluidsisolatie. Uit onderzoek dat het ministerie vorig jaar heeft laten verrichten, is verder gebleken dat de schietvaardigheid het meest vooruitgaat bij diegenen die voor driekwart van de oefentijd met simulatieapparatuur hebben gewerkt en slechts voor een kwart van de trainingstijd met scherp hebben geschoten.

    • Eendoor Een