CAO-conflict bij Transavia opgelost

AMSTERDAM, 28 JULI. Bemiddelaar prof.dr. A. van der Zwan is er in geslaagd het conflict over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst tussen de directie van Transavia Airlines en de vervoersbonden van FNV en CNV op te lossen. Acties van grond- en technisch personeel van Transavia zijn daarmee van de baan.