Voorhoeve verdedigt Karremans

NOORDWIJK/ZAGREB, 27 JULI. Nederland heeft zich van het begin af aan verzet tegen de opdeling van de vluchtelingen in Srebrenica. “Mensen opsplitsen in categorieën is onacceptabel”, zegt minister Voorhoeve (defensie) in een interview met deze krant.

Volgens Voorhoeve heeft overste Karremans, de commandant van Dutchbat, niet ingestemd met het afvoeren van mannen tussen de zeventien en zestig jaar. Wel kreeg hij van de Bosnisch-Servische generaal Mladic een dictaat opgelegd dat de evacuatie uit Srebrenica in vijf groepen zou gebeuren. In groep vier zaten mannen van zeventien tot zestig jaar. Het ging om ongeveer 1.200 mannen die eerst door Bosnische Serviërs zijn verhoord en van wie het grootste gedeelte volgens Defensie weer is vrijgelaten.

Nederland heeft geëist dat functionarissen van het Rode Kruis bij de verhoren aanwezig zouden zijn. Voorhoeve zegt dat overste Karremans heeft gehandeld onder het dreigement dat de compound van de Nederlanders in Potocari zou worden beschoten. Op woensdagmiddag 12 juli heeft Mladic ook mortiervuur afgegeven. De scherven sloegen op vijftig tot honderd meter van de vluchtelingen in. Voorhoeve geeft aan dat de instructies van het Nederlandse kabinet Karremans wel hebben bereikt maar dat Mladic de dienst uitmaakte.

Hij ergert zich aan de suggesties dat Karremans heeft meegewerkt aan de misdaden die zijn begaan tegen de moslim-mannen. “Die suggesties zijn op geen enkele manier gerechtvaardigd.” Voorhoeve voelt zich ook niet politiek verantwoordelijk voor hetgeen er in de enclave is gebeurd. “Verantwoordelijk voor de misdaden is Mladic”, aldus de minister.

Volgens kolonel De Jonge, adviseur van de Franse UNPROFOR-commandant Janvier, is er aan de vooravond van de val van Srebrenica sprake geweest van intensievere luchtsteun dan uiteindelijk werd gegeven. Er werd door onderlinge verschillen van inzicht niet toe besloten. De Jonge en andere leden van Janviers staf drongen op luchtacties aan. Maar de Franse opperbevelhebber wees ze maandagavond af, omdat het directe gevaar geweken leek.

“Mijn verhaal was: Generaal Janvier, u heeft zondagavond een ultimatum gesteld. U verliest uw credibility wanneer u nu niet alsnog close air support er tegenaan gooit. De mannen van Mladic waren ondanks het ultimatum verder naar voren gekomen, maar door de Nederlanders teruggeslagen. Als je je geloofwaardigheid bij generaal Mladic niet wil verliezen, moet je tot actie overgaan”, aldus De Jonge in een vraaggesprek met deze krant.

“Uiteindelijk kwam de luchtaanval toch, omdat op dinsdagochtend duidelijk werd dat het niet meer ging om zestig Bosnisch-Servische soldaten en een verdwaalde tank, maar om een grootscheepse aanval. “De enclave dreigde onder de voet te worden gelopen”, zegt De Jonge.

Na de val van Srebrenica kritiseerde de Franse minister van buitenlandse zaken, De Charette, de UNPROFOR-troepen die zich volgens hem niet als “waardige” mannen zouden hebben gedragen.