Stegen

De foto bij het artikel 'Geschrapt uit het stadsleven' op de Achterpagina van 19 juli wekt enige verwondering. Het lezenswaardige artikel van Nicolaas Matsier gaat over stegen met zonderlinge namen in Amstrdam, de foto geeft een beeld van de binnenplaats van het voormalige Anslo's Hofje, thans deel uitmakend van het complex Claes Claesz. Hofje tussen de Egelantiersstraat, de Eerste Egelantiersdwarsstraat en de Tuinstraat, dat in de jaren 1968-1973 werd gerestaureerd en ten dele herbouwd. De vroegere hofjeskamers worden nu bewoond door studenten aan de Amsterdamse instellingen voor kunstonderwijs. Een steeg heeft ter plaatse nooit bestaan.

    • Geurt Brinkgreve
    • Secretaris Stichting Claes Claesz. Hofje