'STE moet belangen melden'

AMSTERDAM, 27 JULI. Het ministerie van financiën wil dat de toezichthouder op het effectenverkeer, de STE, gegevens over de aandeelhouders van beursondernemingen naar buiten gaat brengen. Nu hebben de beursfondsen zelf nog een publicatieverplichting.

Die verandering maakt deel uit van een door Financiën voorbereidde aanpassingen van de in 1992 ingevoerde Wet melding zeggenschap (WMZ), zo heeft de STE vanochtend bevestigd. Het voorstel om de WMZ te repareren zal naar verwachting in het najaar door de ministerraad worden behandeld.

Volgens de huidige WMZ moeten beleggers hun aandelenbelangen melden aan de onderneming, die dat vervolgens via advertentie in een landelijk dagblad zo snel mogelijk wereldkundig moet maken. De STE heeft als taak daarop toe te zien en de gegevens te verzamelen. Om de belangenmelding te stroomlijnen en te standaardiseren is het plan nu om de publicatie aan de STE over te laten. Beleggers blijven verplicht hun aandelen belangen te melden als zij de grens van 5, 10, 25, 50 of 66 procent van het totale aandelenkapitaal van een onderneming passeren.

Financiën stelt tevens voor om een 118-tal beursfondsen uit de lijst van meldingsplichtigen te schrappen, dat is zo'n 30 procent van het totaal. Daarbij gaat het om zogenaamde open-end beleggingsfondsen waarbij de fondsbeheerder zich verplicht heeft aandelen in te kopen of te verkopen om de koers in de buurt van de intrinsieke waarde te houden. Dat zorgt ervoor dat de totale hoeveelheid uitstaande aandelen voortdurend wijzigt en aandeelhouders om de haverklap de grens passeren waarop zij meldingsplichtig worden. Volgens Financiën schiet dat voorbij aan het doel van de meldingsplicht: doorzichtigheid van de kapitaalmarkt en voortijdige signalering van eventuele op handen zijnde vijandige overnames.

De STE toont zich tevreden over de voorgestelde reparatie van de WMZ: “Wij wilden nog wel wat meer, maar onze grootste wensen zijn meegenomen”, aldus de woordvoerster. Financiën heeft niet het verzoek van de STE gehonoreerd om van het bestand met WMZ-meldingen een officieel register te maken.

In het nieuwe wetsvoorstel komt wel een meldingsplicht voor fondsen die nieuw aan de beurs worden genoteerd, een passage die in de oude wet was vergeten. Aandeelhouders met belangen van minstens 5 procent in nieuwe beursondernemingen moeten zich na 30 dagen melden. Leden van het bankensyndicaat dat voor de introductie zorg draagt, krijgen drie maanden respijt voordat zij naar buiten moeten brengen hoeveel onverkochte aandelen zij nog op de plank hebben liggen. In een vorig voorstel was die termijn op het dubbele gesteld, maar daartegen had de STE op grond van de gewenste doorzichtigheid grote bezwaren.