Scryptogram

Een jaar of wat geleden stond er in het zaterdags scryptogram een omschrijving waarvan de oplossing 'concentratiekamp' moest zijn. Terecht werd hiertegen door enkele lezers protest aangetekend: een woord als 'concentratiekamp', dat bij talloze mensen een gruwelijke werkelijkheid oproept hoort niet thuis in een puzzel, die dient tot verstrooiing en vermaak.

Een soortgelijke misser vind ik nu in het scryptogram van zaterdag 15 juli, waarin één van de omschrijvingen luidt: “Het gedoe rond de vluchtelingen in Bosnië.” Antwoord: slavenhandel. Dit getuigt van een smakeloosheid, een gebrek aan begrip, een misbruik van de actuele situatie en een schrijnend gemis aan respect voor mensen, die ik van de redactie van deze krant niet had verwacht.

    • J.J. Wijle