Moskou en Parijs kritisch over Senaat

LONDEN/PARIJS, 27 JULI. Rusland en Frankrijk hebben gisteren kritisch gereageerd op het besluit van de Amerikaanse Senaat om het wapenembargo tegen Bosnië op te heffen. Rusland zal overwegen de Serviërs van wapens te voorzien als de Amerikanen de Bosnische regering wapens leveren en Frankrijk zal in dat geval zijn troepen uit Bosnië terugtrekken.

De Bosnische regering reageerde opgetogen. “Dit is de overwinning van het principe van de rechtvaardigheid. Dit zal met gouden letters worden bijgeschreven in de geschiedenis van Bosnië-Herzegovina”, zei gisteren premier Haris Silajdzic in Sarajevo. De Bosnische regering, zo voegde hij daaraan toe, verwacht nu dat het Amerikaanse Bosnië-beleid “eindelijk verandert” en dat de Amerikanen nu gaan aantonen “de leiders van de democratie in de wereld te zijn”.

Een woordvoerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken zei in een reactie op het besluit van de Senaat dat een eenzijdige opheffing van het wapenembargo door de VS “automatisch” het vertrek van de VN-vredesmacht uit Bosnië zou veroorzaken. “We hebben altijd gezegd dat dat de oplossing van de wanhoop zou zijn”, zo voegde hij daaraan toe. Volgens de woordvoerder is de stemming in Washington echter nog “niet het eind van het Amerikaanse beslissingsproces” omdat het Huis van Afgevaardigden zich nog over de zaak moet uitspreken en president Clinton een presidentieel veto heeft aangekondigd.

In Moskou heeft Vladimir Loekin, hoofd van de parlementscommissie voor buitenlandse zaken, gepleit voor opheffing van het internationale embargo tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) als de Amerikanen Bosnië wapens gaan leveren. “Als Rusland er niet in slaagt zijn partners te overtuigen van het coördineren van hun beleid met Rusland, moeten we onafhankelijk gaan optreden”, aldus Loekin. In Londen zei prof. Sergej Karaganov, adviseur van president Jeltsin, dat in het geval van een eenzijdige opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië door de Amerikanen Rusland zal overwegen de Serviërs wapens te leveren. Een aantal Russische parlementariërs - “en niet de meest militante onder hen” - zou die optie al hebben voorgesteld. President Jeltsin heeft in het verleden gezegd te zullen reageren op een eenzijdige Amerikaanse opheffing van het wapenembargo, zonder echter aan te geven hoe de Russische reactie zal zijn. (Reuter, AP)