Inkoopcentrum maakt weer winst

Het Nederlands Inkoopcentrum (NIC) draait voor het eerst sinds 1992 weer met winst. Na een ingrijpende reorganisatie kan het voormalige Rijksinkoopcentrum een positief bedrijfsresultaat van 1,5 miljoen gulden en een nettowinst van 1 miljoen gulden prestenteren over de eerste zes maanden van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar draaide het NIC 1 miljoen gulden verlies. De directie omschrijft de verbetering van de resultaten als “structureel” en voorziet een positief bedrijfsresultaat van 3 miljoen gulden over geheel 1995. Over 1993 leed het inkoopcentrum een verlies van 5 miljoen gulden; het afgelopen jaar werd een bedrag van 2,5 miljoen gulden in rode cijfers geschreven, nog afgezien van de reorganisatiekosten. De voormalige staatsinstelling is in 1990 verzelfstandigd. Nog altijd zijn (semi-) overheidsinstellingen verantwoordelijk voor 90 procent van de omzet van het NIC. Bedoeling is dat dit daalt tot 75 procent.