Grindwinner mag minder afgraven

MAASTRICHT, 27 JULI. De grindwinners, verenigd in de Panheelgroep, mogen in het zogenoemde Stevolgebied de komende tien jaar 184 hectare afgraven. Dit heeft de Raad van State gisteren bepaald. De grindwinners wilden 209 hectare afgraven.

Stevol staat voor Stevensweert/Ohé en Laak, twee Limburgse dorpen die in de Maasvallei liggen waarbinnen het grind zal worden gewonnen. Het actiecomité 'Stevol Nee' had geprotesteerd tegen de grindwinning. Door de gisteren opgelegde beperking kan de Panheelgroep niet 25 miljoen maar 'slechts' 20 miljoen grind winnen. Alle partijen, de provincie, de Panheelgroep en het actiecomité, hebben instemmend gereageerd.

Het actiecomité 'Stevol Nee' noemt de uitspraak gunstig voor natuur en milieu in het gebied. De actiegroep heeft vanaf 1981 gepoogd de grindwinning tegen te houden door allerlei procedures. In de 25 hectare die nu gespaard moeten blijven, ligt de ruïne Walburg. Om de ruïne ligt een kostbaar natuurterrein. De woordvoerder van de actiegroep spreekt dan ook van een 'groene vergunning'.

De Panheelgroep is blij dat eindelijk met de grindwinning kan worden begonnen. De provincie Limburg spreekt zich uit in dezelfde zin. Volgens de provincie is de vergunning nu onherroepelijk. De provincie meent dat door het niet ongronden van de 25 hectare de grindwinning “niet wezenlijk in gevaar komt”. De door de Raad van State voorgeschreven wijzigingen van de voorwaarden zullen het ongrondingsplan niet fundamenteel aantasten, aldus de provincie.

In het Stevolgebied moet onmiddellijk na de ontgrinding een natuurgebied worden ingericht. Anders dan bij eerdere ontgrindingen zal het gebied worden afgesloten van de Maas, zodat watersport onmogelijk is. De oude ontgrindingen (in de Middenlimburgse Maasvallei gaat het om drieduizend hectare) waren bestemd voor waterrecreatie.

Niet bekend