Fusiescholen

In NRC Handelsblad van 13 juli wordt verslag gedaan van een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar de fusiegolf in het voortgezet onderwijs. “Het doel van het beleid is niet gerealiseerd.” “De scholengemeenschapsvorming is alleen succesvol omdat er weinig meer gebeurde dan het opschroeven van nieuwe naamborden op de schoolmuren.” “Magere logica en macht bepalen fusies.” Het lijkt mij noodzakelijk enige nuancering aan te brengen bij dit onderzoek. Al was het alleen maar om aan te geven dat de vele fusiescholen meer waardering verdienen.

Op dit moment verschijnt er in NRC Handelsblad een artikelenserie over bedrijvenfusies. Daaruit blijkt dat het fusiepad niet altijd over rozen gaat. Zeker in een eerste periode zijn er veel onverwachte neveneffecten. De beoogde synergie laat dan ook nog wel eens enkele jaren op zich wachten. Voor het onderwijs zullen de neveneffecten niet anders zijn.

Op 5 mei hield de koningin een bezielende toespraak in de Ridderzaal waar zij waarschuwde voor een toenemende tweedeling in onze samenleving. Zelfs in het onderwijs kreeg deze tweedeling gestalte. Kansrijke jongeren bevolkten de MAVO-, HAVO-, VWO-scholen, kansarme jongeren het lager beroepsonderwijs. Met de stimulering van brede scholengemeenschappen heeft het parlement dat een halt willen toeroepen. Brede scholen richten zich op alle leerlingen, kansrijke èn kansarme. Het parlement heeft gehandeld zoals van een beschaafd land verwacht mag worden. En de scholen die fuseren ondersteunen hen daarbij.

Het SCP heeft in haar onderzoek randzaken beoordeeld en niet de kern. En onderzoek met verkeerde premissen leidt tot onwetenschappelijke conclusies. 'Magere logica' dus, maar dan gaat het wel over het onderzoek van het planbureau. Een 'onderzoek' met gevolgen. Want het speelt een rol in de beeldvorming over brede scholen. Laat ik daar dan een ander beeld tegenover stellen: Hoog opgeleide ouders die hun HAVO-, VWO-kinderen naar een brede school sturen, leveren een bijdrage aan het behoud van onze beschaving.

    • Drs. J.F. Westbroek
    • Rector College het Loo