EU tekent verdrag Europol in stilte

BRUSSEL, 27 JULI. De ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie hebben gisteren in Brussel hun handtekening gezet onder het verdrag voor de oprichting van Europol, de in Den Haag gevestigde Europese politie-organisatie.

Dat gebeurde zonder enig plechtig feestvertoon, omdat binnen de EU nog steeds onenigheid bestaat over de bevoegdheden van het Europese Hof om (op verzoek van burgers) controle uit te oefenen over Europol.

Vorige maand, op de Europese top in Cannes, verzette Groot-Brittannië zich fel tegen het toekennen van elke bemoeienis van het Hof in Luxemburg bij Europol. Nederland, België en Luxemburg hebben daarentegen aangekondigd dat het Europol-verdrag in eigen land niet zal worden geratificeerd, zolang er geen bevredigende regeling komt voor het toezicht van het Hof. Ook Duitsland, Oostenrijk en Italië zijn voorstander van betrokkenheid van de Europese rechter bij de politie-samenwerking.

Om uit de impasse te komen, werd in Cannes geconcludeerd dat er overeenstemming bestaat over de oprichting van Europol, maar dat de kwestie van het Hof nog moet worden geregeld. Als uiterste datum daarvoor is juni volgend jaar genoemd. Zolang het gisteren in Brussel ondertekende Europol-verdrag met een gat erin niet door de parlementen in alle 15 EU-lidstaten is geratificeerd, kan het formeel niet in werking treden.