Dolfinarium

In het artikel 'Vriendelijk sleepnet door dolfijn getest' (NRC Handelsblad, 20 juli) wordt uitgebreid verslag gedaan van de op het eerste gezicht nobele doelstellingen van dolfinarium Harderwijk. Jaarlijks worden er vele wilde dolfijnen uit hun natuurlijke omgeving weggehaald voor dolfinaria.

Complete dolfijnenfamilies worden in netten gevangen. Door de stress van de vangst en het vervoer overleven slechts een paar dolfijnen. Dolfijnen in dolfinaria worden gehouden in betonnen chloorbakken en bereiken slechts een fractie van de leeftijd die ze in het wild zouden halen. Dolfinarium Harderwijk heeft sinds de oprichting tientallen dolfijnen versleten.

In de chloorbaden worden deze dieren letterlijk knettergek. Dolfijnen krijgen last van een afschilferende huid en van hun ogen. Sommige worden zelfs blind. Alles wat ze in de natuur hadden werd hen afgenomen. Orka's en dolfijnen kunnen in het wild tot 170 km per dag zwemmen, doch veel hebben in gevangenschap veelal minder dan 18 meter.

Dolfijnen in gevangenschap planten zich ook niet voort, en als er dolfijnebaby's geboren worden, sterven deze vrij snel na de geboorte. Volgens Ric O'Berry, die de dolfijnen trainde van de tv-serie 'Flipper', is trainen door middel van 'belonen' een eufemisme voor het onthouden van voedsel. Ric O'Berry is jaren geleden gestopt met het trainen van dolfijnen voor commerciële doeleinden toen de dolfijn Flipper in zijn armen stierf. Ook Jacques en Jean-Michel Cousteau verzetten zich tegen dolfinaria. Als zeezoogdierparken werkelijk educatief zouden zijn, zouden ze niet hoeven steunen op vage uitdrukkingen die hun praktijken aangenamer doen klinken voor het publiek.

In Engeland zijn er geen dolfinaria meer omdat het publiek zich massaal verzette. De vraag is: hoeveel dolfijnen laten we nog doodgaan in dolfinarium Harderwijk? Dat de pers niet welkom zal zijn bij de vangst van wilde dolfijnen mag voor zich spreken, daar het publiek dit gegeven dan niet meer zal tolereren.

    • Marianne Huiberts