Correcties & Aanvullingen

Onderschrift

Bij een van de onderschriften bij het artikel 'Een beter geschenk voor Indonesië' is een verwisseling opgetreden. Het afgebeelde gebouw is niet het Noord-Museum, maar juist het Zuid-Museum.

Verder is bij het artikel 'De neus achterna' een fout in het onderschrift geslopen. Bij de twee linkse staafkolommen had moeten staan: vrouwen met ander mhc-type dan de man. Bij de rechter staafkolommen vrouwen met overeenkomstig mhc-type als de man.

In de zin 'Wedekind concludeert hieruit dat MHC-afhankelijke lichaamsgenen een rol spelen bij partnerkeuze' had moeten staan 'lichaamsgeuren'.

Redactie