Commissie EU wil nauwere band met VS

BRUSSEL, 27 JULI. De Europese Commissie wil dat Europa en de Verenigde Staten nauwer moeten samenwerken op economisch gebied, maar wijst de oprichting van een 'vrijhandelszone' tussen beide blokken voorlopig af.

Niet-economische onderwerpen, zoals het buitenlandse veiligheidsbeleid en de NAVO, bestrijding van de internationale criminaliteit en het tegengaan van milieuvervuiling, moeten hoger op de agenda komen te staan van de reguliere besprekingen tussen de Europese Unie (EU) en de VS.

Europees commissaris Sir Leon Brittan schrijft dat in een gisteren in Brussel gepresenteerde discussienota over 'Verdieping van de transatlantische banden'. De nota is bedoeld als voorbereiding op de grote Europees-Amerikaanse topconferentie die aan het eind van dit jaar onder Spaans EU-voorzitterschap wordt gehouden in Madrid.

Volgens Brittan heeft de “nauwe relatie” tussen West-Europa en Amerika gezorgd voor “vrede, stabiliteit en welvaart” in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Maar de omstandigheden hebben zich gewijzigd en daarom “ moeten we opnieuw kijken naar alle aspecten van onze relatie teneinde onze banden te versterken en te moderniseren”, aldus de commissaris.

In de nota staat dat met name het Europese veiligheidsbeleid, de beoogde uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting en de komende uitbreiding van de EU zelf, onderwerp zouden moeten zijn van de reguliere dialoog tussen de Unie en de VS. Speciale aandacht moet ook worden besteed aan zaken als wapencontrole, smokkel van nucleaire materialen, non-proliferatie van massavernietingswapens en toezicht op het naleven van mensenrechten en rechten voor minderheden. Daarnaast zouden de EU en de VS nauwer kunnen samenwerken bij humanitaire hulpverlening in de wereld.

Volgens de Europese Commissie zouden de EU en de VS moeten werken aan de oprichting van een Transatlantische Economische Ruimte, waarbinnen wordt gesproken over onderwerpen en bedrijfssectoren als douane-samenwerking, wetenschap en technologie, intellectuele eigendomsrechten, lucht- en scheepvaart, staal, biotechnologie en het mededingingsbeleid. Dat overleg moet er toe leiden dat de beide grootste handelsblokken in de wereld minder geneigd zijn om handelswapens tegen elkaar in stelling te brengen, aldus de discussienota.

Volgens Brittan moeten bilaterale afspraken tussen Europa en de VS passen binnen het multilaterale streven naar liberalisering van de handel in de wereld. Daarom is de Europese commissie terughoudend tegenover recente (Amerikaanse) voorstellen om een bilateraal Transatlantische Vrijhandelszone op te richten, gebaseerd op reductie van invoertarieven. De Commissie stelt voor nadere studie te doen naar de voors en tegens van zo'n bilaterale handelszone.