Boeren geen 'inheemse Afrikanen'

GENÈVE, 27 JULI. Zuidafrikaanse Boeren zijn er deze week niet in geslaagd steun te krijgen voor hun verlangen erkend te worden als 'inheemse Afrikanen'. Bij een toespraak in een werkgroep van de Verenigde Naties in Genève waarin de Boeren dit verlangen kenbaar maakten, liepen leden van andere delegaties demonstratief de zaal uit.

Fred Rundle van de Voorlopige Raad voor het Boerenvolk (een verzameling conservatieve groepen die vorig jaar besloot niet deel te nemen aan de Zuidafrikaanse verkiezingen) deed het verzoek dinsdag in Genève op een bijeenkomst van de Werkgroep voor Inheemse Bevolkingsgroepen van de VN. Het dagelijks verslag van de besprekingen meldde gisteren slechts dat Rundle “een verklaring had afgelegd”. “De meeste gedelegeerden die de zaal verlieten, vinden dat de Boeren ons forum niet moeten misbruiken om een politieke verklaring over de Zuidafrikaanse politiek af te leggen”, aldus een afgevaardigde van een zwarte Zuidafrikaanse groep.

“De Boeren zijn een volk op zich zelf. Ze hebben hun eigen geschiedenis, hun tradities en feestdagen die zich allemaal in Afrika ontwikkeld hebben”, aldus een verklaring van de Boeren. De Voorlopige Raad vraagt om een behandeling van de Boeren die anders is dan die van andere blanke bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika. De Boeren zouden hun eigen grondgebied moeten hebben “net zoals ze dat hadden voordat de blanke, Britse kolonialisten het van hen afnamen”. “Dit heeft niets te maken met racisme. Het is slechts het verlangen van een inheemse bevolkingsgroep om zichzelf te zijn en zelfbestuur over eigen grondgebied te hebben”, aldus de verklaring van de Raad.

De werkgroep van de Verenigde Naties komt jaarlijks bijeen en werkt aan een handvest voor inheemse bevolkingsgroepen. Over een definitie van deze term is zij het echter nog niet eens geworden. (Reuter, AP)