Aidsschandaal

Helaas heb ik geen betere woorden dan schandelijk en walgelijk voor de nalatigheid door overheid en bloedtransfusiediensten waardoor hemofiliepatiënten aids kregen (NRC Handelsblad, 20 juli).

Hoe heb ik in de veronderstelling kunnen verkeren dat zoiets, in Nederland, niet voor zou kunnen komen. Je zult maar hemofiliepatiënt zijn, nota bene aidspatiënt worden door grove nalatigheid, en dan ook nog met een aflaat van (slechts) een ton geconfronteerd worden. De huidige minister past slechts diepe schaamte om zo'n fooi voor te durven stellen; de verantwoordelijken van destijds wellicht gevangenisstraf. Hoeveel is onherstelbaar lijden waard? Mijn animo om mijn jarenlange bloeddonorschap te beëindigen is zeer groot. Ik wens patiënten, nabestaanden en andere betrokkenen veel kracht en wijsheid.

    • S.F. Bruinsma