Vertrouwen consument vertoont lichte stijging

DEN HAAG, 26 JULI. Het consumentenvertrouwen is deze maand licht gestegen ten opzichte van juni. Consumenten zijn vooral positief over de eigen financiële situatie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste drie kwartalen van vorig jaar steeg het consumentenvertrouwen onafgebroken. In het laatste kwartaal deed zich een abrupte daling voor. De eerste twee maanden van dit jaar gaven een herstel te zien van het consumentenvertrouwen. Na een lichte daling in juni is de index deze maand weer iets gestegen. De index komt nu uit op plus vijf; dat betekent dat het deel van de consumenten dat een positieve mening heeft vijf procent groter is dan consumenten met een negatieve mening.

Het vertrouwen van consumenten is op dit moment vrij groot, constateert het CBS. In juli vorig jaar stond de index nog op min vijf en in juli 1993 zelfs min 24.

Het consumentenvertrouwen bestaat uit twee deelindicatoren: de index van de koopbereidheid - die het oordeel van de consument over de eigen financiële situatie weergeeft - en de index van het economisch klimaat - die het oordeel over de algemene economische situatie weergeeft. De index van de koopbereidheid steeg in juli met vier punten naar plus 7. De koopbereidheid is nu groot. De index van plus zeven is de hoogste stand sinds oktober 1990. De beoordeling van het economisch klimaat is in juli vrijwel onveranderd.

Het CBS meldt ook dat het vertrouwen van de industriële producenten in juni niet verder is gestegen. De sinds begin 1993 stijgende lijn van het producentenvertrouwen stabiliseert zich op een hoog niveau. Deze indicator loopt over het algemeen enkele maanden voor op de ontwikkeling van de industriële produktie. De stabilisatie duidt op een afvlakkende produktiegroei.