Verlies bij Boeing door voorziening voor afvloeiing

ROTTERDAM, 26 JULI. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een netto verlies geleden van 231 miljoen dollar. In dezelfde periode van vorig jaar boekte Boeing nog een winst van 222 miljoen dollar. Het verlies is volledig toe te schrijven aan een eenmalige voorziening van 600 miljoen dollar voor een vrijwillig afvloeiingsregeling voor overbodig personeel. Zonder die voorziening had Boeing 254 miljoen dollar winst gemaakt.

Boeing maakte in februari bekend dat er zeker 7000 van de 117.000 banen zouden worden geschrapt, vooral wegens een vermindering van de produktie van de types 737 en 767. Luchtvaartmaatschappijen hebben afleveringen van bestelde vliegtuigen uitgesteld waardoor er minder werk is. Volgens Boeing zijn circa 9500 werknemers ingegaan op een aanbod tot vroegtijdige pensionering.

In het tweede kwartaal zag Boeing de omzet stijgen van 5,4 miljard naar 5,6 miljard dollar. Over de eerste zes maanden was er een verlies van 50 miljoen dollar, vergeleken met een winst van 514 miljoen dollar in de eerste zes maanden van 1994. De omzet daalde van 11,7 miljard naar 10,6 miljard dollar.

De vliegtuigfabrikant leverde in de verslagperiode 60 toestellen af tegen 67 een jaar geleden. Daaronder waren de eerste vijf van het type Boeing 777, het grootste tweemotorige vliegtuig ter wereld, dat vorige week dinsdag voor het eerst Schiphol aandeed.

Boeing heeft evenals andere vliegtuigfabrieken de gevolgen ondervonden van de crisis in de luchtvaart van de afgelopen periode. In de tweede helft van de jaren tachtig schoten de bestellingen van nieuwe vliegtuigen omhoog onder invloed van de sterke groei in de burgerluchtvaart. Het luchtverkeer nam in die periode toe met 8 tot 9 procent per jaar. De Golfoorlog en de economische recessie veroorzaakten echter een crisis in de luchtvaart. In 1991 ging het luchtverkeer zelfs voor het eerst sedert de Tweede Wereldoorlog omlaag.

Dat leidde er toe dat nieuwe orders uitbleven en bestellingen dikwijls werden geannuleerd.

De directie van Boeing gaat ervan uit dat thans het dieptepunt is bereikt en voorziet geen verdere teruggang in de produktie. De maatschappij verwacht op korte termijn een omslag in de vraag en voorziet zelfs een geleidelijke stijging tot het niveau van het topjaar 1989. Boeing heeft momenteel een aandeel van ongeveer 60 procent in de markt voor de commerciële luchtvaart. Het streven is dat aandeel op te voeren tot 67 procent.

De ervaring in Seattle is dat luchtvaartmaatschappijen pas na gedurende twaalf maanden positieve resultaten te hebben geboekt, overgaan tot het bestellen van nieuwe vliegtuigen. Omdat tal van luchtvaartmaatschappijen pas recent weer winst konden noteren, is de verwachting dat het aantrekken van de orders nog even op zich laat wachten. Ook volgend jaar zal daarom nog lastig zijn, maar daarna gaat de curve omhoog, denkt de Boeing-top. Naast de nieuwe 777 heeft Boeing grote verwachtingen van de geheel vernieuwde 737-serie. De fabriek in Renton wordt momenteel gereed gemaakt voor de produktie ervan. Nieuwe machines en produktielijnen moeten in de herfst gereed zijn, waarna de produktie kan beginnen. Van deze nieuwe serie, die bedoeld is voor vluchten op de korte- en middellange afstand heeft Boeing al 208 bestellingen binnen, inclusief een order voor 54 stuks voor de leasemaatschappij ILFC die Boeing gisteren bekendmaakte.

KLM neemt aanstaande vrijdag in Seattle zijn eerste 767 af volgens het normale afleverschema. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft tien van deze toestellen besteld.