Ruimte voor meer Bankcertificaten

AMSTERDAM, 26 JULI. Vanochtend had de gebruikelijkse einde-maands veiling van Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) plaats. Er is bijna 2 miljard gulden (97 procent) toegewezen. Daar tevens voor 1,5 miljard gulden aan NBC's verviel, zal in de volgende weekstaat de post 'Bankcertificaten' met 0,5 miljard gulden zijn toegenomen tot 8,5 miljard gulden.

NBC's zijn in april 1994 ingevoerd om de geldmarktkasreserve te ontlasten. Door omvangrijke steuninterventies t.b.v. zwakkere EMS-valuta's in 1992/93 was destijds een enorm geldmarktoverschot gecreëerd, dat vervolgens werd afgeroomd door de kasreserve tot ruim boven de 20 miljard gulden op te schroeven. Op die manier hield De Nederlandsche Bank de banken afhankelijk van haar liquiditeitssteun en kon zij dus de geldmarktrente blijven sturen. Het is echter nooit de bedoeling geweest dat de kasreserve een structureel karakter zou krijgen. Daarom is De Nederlandsche Bank voor de afroming van het structurele geldmarktoverschot overgegaan op de uitgifte van NBC's, met een looptijd van 6 maanden. Op die manier zou de kasreserve zijn oorspronkelijke rol weer terugkrijgen.

In het lopende jaar heeft de kasreserve veelal boven de 10 miljard gulden gelegen en minimaal 4,4 miljard gulden bedragen. Het is daarom de vraag of de omvang van uitstaande NBC's reeds hun top hebben bereikt. Er lijkt ruimte voor een verdere verhoging tot minstens 10 miljard gulden. Een dergelijke verhoging - met een gelijktijdige vermindering van de kasreserve - heeft voor de markt het voordeel dat de marktconformiteit van het instrumentarium van De Nederlandsche Bank verder toeneemt. In tegenstelling tot de kasreserve is voor NBC's de inschrijving niet verplicht, zijn zij verhandelbaar en is de rentevergoeding markt conform. Ook zou De Nederlandsche Bank met een verminderde inzet van de kasreserve in de pas lopen met de recente ontwikkelingen in Duitsland, waar de Bundesbank met het oog op de internationale concurrentie onder banken de verplichte kasreserve verder heeft teruggeschroefd.

De ophoging van de kasreserve in de verslagweek met 1,3 miljard gulden was duidelijk onvoldoende om de geldmarktverruiming van bijna 3,5 miljard gulden - vrijwel geheel afkomstig van Rijksbetalingen (ambtenarensalarissen, uitkeringen, subsidies) - te compenseren. Banken konden daardoor hun roodstand bij De Nederlandsche Bank terugbrengen met ruim 2,1 miljard gulden, waarvan 1,5 miljard gulden de voorschotten betrof. Toch begonnen de banken deze eerste week van de nieuwe contingentsperiode met een geringe ontsparing op hun contingents- (voorschot-) verbruik van 0,2 procentpunt. Eén van de redenen hiervoor is dat de behoefte aan voorschotten vrijdag relatief omvangrijk was. De vrijdagstand telt bij de berekening van het verbruik relatief zwaar, omdat die ook wordt toegerekend aan de zaterdag en aan de zondag.

Bron: Economisch Bureau ING Groep