Regiopolitie moet budget rapporteren

DEN HAAG, 26 JULI. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft de regionale politiekorpsen gevraagd een lijst op te stellen van problemen die zij hebben met hun begroting.

Op de begroting van het departement is een bedrag van acht miljoen gulden gereserveerd voor korpsen die financieel zo krap zitten dat zij extra hulp nodig hebben van het rijk. Volgens de nieuwe Politiewet kunnen de korpsen de zogenoemde artikel 4-status aanvragen, vergelijkbaar met de status die gemeenten met schulden kunnen krijgen op basis van artikel 12 van de Gemeentewet. Als de korpsen kunnen aantonen dat zij hun financiële problemen niet zelf kunnen oplossen, krijgen zij voor een periode van maximaal drie jaar extra geld van Binnenlandse Zaken.

In ruil daarvoor krijgt het departement de bevoegdheid nauwkeurig mee te kijken naar de besteding van de financiën van het korps. Op dit moment staan drie korpsen nog onder 'preventief financieel toezicht' van het rijk. Het betreft de regiopolitie van IJsselland, Noord-Holland-Noord en Zeeland. Vast staat dat veel meer politekorpsen kampen met een tekort aan geld.

Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken heeft echter nog geen van de vijfentwintig politiekorpsen zich gemeld voor de artikel 4-status. “Het is ook niet zo aantrekkelijk als het lijkt. Het korps geeft daarmee een deel van zijn bestedingsvrijheid op.”