Rechter: eisen WAO jaar te vroeg toegepast

DEN HAAG, 26 JUNI. De rechtbank in Groningen vindt dat de aangescherpte keuringseisen van de WAO in de periode augustus 1993 - augustus 1994 ten onrechte zijn toegepast.

Volgens het vonnis van de Groningse rechtbank ontbreekt de rechtsgeldigheid omdat de aangescherpte regels in eerste instantie via een interne circulaire zijn gepubliceerd. Pas nadat het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid de nieuwe WAO-keuringsregels had gepubliceerd, mochten ze volgens de Groningse rechtbank als basis dienen voor WAO-keuringen.

De concept-regels golden vanaf augustus 1993, de maand waarin alle andere veranderingen van de WAO, ook zijn ingegaan. De regels - het zogeheten schattingsbesluit - werden een jaar later formeel in de Staatscourant gepubliceerd. Volgens een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken zijn de concept-regels in de tussentijd niet aangepast.

Ongeveer 40.000 WAO'ers zijn in de periode augustus 1993 - augustus 1994 op basis van de concept-regels herkeurd. In totaal zijn er vorig jaar 90.000 mensen in de WAO terecht gekomen, dat blijkt uit cijfers van het Tica (Tijdelijk instituut voor coordinatie en afstemming).

De bedrijfsvereniging gaat tegen de uitspraak in beroep. Een woordvoerder van het Tica wijst erop dat rechtbank in onder meer Amsterdam en Den Haag in vergelijkbare gevallen tot een andere conclusies zijn gekomen.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid wil nog niet reageren op het vonnis. “Wij wachten de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (waarbij het hoger beroep loopt) af”, aldus een woordvoerder.