Overste Karremans (7)

Wij hebben hoe dan ook een schuld achtergelaten in Srebrenica. Laat de regering en ons volk een vrijwilligers-strijdgroep formeren, die zich aan de zijde van de Bosniërs gaat inzetten. Dan kunnen we nog iets goedmaken. Onder een deel van de militairen zullen er ook wel zijn, die zich willen revancheren. Laat ons volk hun die gelegenheid bieden. Vele psychiaters en psychologen zullen inzien dat dit in feite de beste therapie is om te verwerken.

    • C. Booden