Overste Karremans (6)

Schaamteloos, schaamteloos, een ander woord heb ik er niet voor: daarmee bedoel ik de uitzending van NOVA van 24 juli. Nog maar een paar uur terug in eing land en overste Karremans wordt meedogenloos aan het kruis genageld. En waarom? Omdat overste Karremans een ietwat afwijkend verhaal vertelt over zijn ervaringen in de enclave Srebrenica dan de gehersenspoelde babbelboxen van NOVA welgevallig is. Zij praten alleen maar na wat de Bosnische propagandamachine uitschreeuwt.

Overste Karremans laat ons zien dat de medaille twee kanten heeft en dat mag niet. De media en NOVA voorop wil ons laten geloven dat er maar één kant zit aan een medaille. Nee dus. Onze zoon zat in Joegoslavië, rotatie 5, van januari tot en met juli 1993. Ik weet wel beter.

En voor overste Karremans: Well done, en laat u niet kleinkrijgen. Dat is ze in Srebrenica niet gelukt, laat dat dus ook hier niet gebeuren.

    • Ingrid W. Lazet-Arendse