Overste Karremans (3)

Generaal C., die op veilige afstand van het front verantwoordelijk staat te zijn voor het wel en wee van 'zijn' jongens, kolonel B. die duidelijk heel prettige gevoelens krijgt zodra er weer een camera op hem wordt gericht en overste K. die waarschijnlijk nu al een afspraak met Mladic heeft gemaakt om volgend jaar in de vakantie in diens buitenhuis de video's nog eens te bekijken. Onze jongens moeten wel leeuwemoed hebben om onder bevel van dit soort anti-helden op zich te laten schieten.

    • A.J. Fuik