Overste Karremans (2)

Meneer Karremans heeft meneer Mladic geprezen om zijn strategisch inzicht. Dit feit attendeerde mij op een omissie mijnerzijds: ik heb tot nu toe verzuimd meneer Hitler en zijn trawanten te complimenteren met hun geweldig organisatievermogen. Dat zij ook wel eens een klein steekje lieten vallen (ik leef per ongeluk nog) doet niets af aan het feit dat zij vrijwel volledig in hun opzet zijn geslaagd.

    • S. Hoogstins