Nieuwe krassen bij Daimler-Benz

BONN, 26 JULI. Er zit een nieuwe diepe kras in de ooit zo prachtig glimmende carrosserie van Daimler-Benz, Duitslands grootste industriële concern. Op die kras zitten de 67-jarige Edzard Reuter, die 24 mei afscheid nam als voorzitter van de raad van bestuur, en de 63-jarige Gerhard Liener, die ruim twee maanden geleden vervroegd terugtrad als Daimlers financiële topman.

Het was al herfst, zo niet winter, geworden in de loopbaan van beide heren, die in 1964 (Reuter) en 1967 (Liener) bij Daimler begonnen en daar meer dan een kwart eeuw samenwerkten. Reuter, lid van de raad van bestuur sinds 1976, had twee maanden geleden voorzitter van de raad van commissarissen willen worden, maar moest Hilmar Kopper, chef van de grootaandeelhouder Deutsche Bank, laten voorgaan. Even later bleek waarom: bij Reuters afscheid heette het nog dat Daimler er uitstekend voor stond en goede winstperspectieven had. Vier weken later kwam Reuters opvolger Jürgen Schremmp melden dat dit jaar op een miljardenverlies gerekend wordt. “Een schandaal”, oordeelden niet alleen de aandeelhouders.

Liener, die in 1982 lid van de raad van bestuur was geworden, vertrok 24 mei vervroegd én onvrijwillig uit de top van Daimler. Om zijn smart te verzachten werd hem behalve veel lof tot eind 1997 een adviseurschap à 1,3 miljoen mark 's jaars aangeboden. Maar dat had zijn woede kennelijk niet verminderd, want hij zette zich onmiddellijk aan het schrijven van een bittere terugblik op zijn jaren met Reuter in de raad van bestuur van Daimler. Die terugblik kwam, zij het zonder zijn medeweten, terecht bij het maandblad Manager Magazin, dat er in zijn augustusnummer tussen de advertenties door een verhaal van vijftien pagina's op baseert.

Dat verhaal is buitengewoon schadelijk voor de toch al aangetaste reputatie van Reuter én voor Liener, die zware kritiek op Reuter oefent en daarbij lijkt te hebben vergeten dat hij diens beleid als financiële rechterhand sinds 1982 steeds had gesteund. Reuters plan om Daimler te verbreden tot een geïntegreerd maar veelzijdig technologieconcern heeft door zijn soms onhandige aankopen in de tweede helft van de jaren tachtig voor miljardenstroppen gezorgd, bijvoorbeeld bij de aankoop van AEG en de vliegtuigbouwer Dornier, schrijft Liener.

Na de acquisitie van Dornier, in 1987 voor een zeer hoge prijs van 570 miljoen mark, zou Reuter hem zelfs hebben gevraagd de financiële consequenties enigszins te versluieren in het jaarverslag. Het ging Reuter steeds vooral om zijn eigen imago, niet in de eerste plaats om Daimler, vindt Liener. Woede klinkt ook door in zijn verzekering dat hij, en niet Reuter, Jürgen Schremmp heeft ontdekt als toekomstig topman.

Schremmp zelf hoefde als nieuwe Daimler-chef maar even na te denken. Gisteren publiceerde zijn concern een dramatisch en uniek persbericht van maar enkele regels. Inhoud: “Alle banden met dr. Gerhard Liener zijn met directe ingang verbroken”.

    • J.M. Bik