Kritiek politici op Karremans ergert officieren

DEN HAAG, 26 JULI. De Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) ergert zich aan de kritiek op uitspraken van overste Karremans, commandant van Dutchbat in Bosnië, tijdens de persconferentie zondag in Zagreb.

Volgens voorzitter Stuiver van de NOV zouden minister Voorhoeve (defensie) en een aantal Kamerleden meer begrip moeten hebben voor de precaire situatie waarin Karremans zich bevond. Volgens Stuiver hadden minister Voorhoeve en de afdeling voorlichting van het departement de persconferentie ook beter moeten voorbereiden.

Voorzitter Snoep van de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) zegt over de gehele gang van zaken een vreemde smaak in de mond te hebben gekregen. Hij denkt dat minister Voorhoeve en luitenant-generaal Couzy, de bevelhebber van de landmacht, pas afstand hebben genomen van de uitlatingen van Karremans toen zij in de kranten lazen dat er nogal wat ophef was ontstaan over het oordeel van overste Karremans. Hij noemt dat “niet fair”.

Tijdens zijn gesprek met de pers liet Karremans veel waardering blijken voor het militaire optreden van de Serviërs en gaf hij aan dat je de twee strijdende partijen in Bosnië-Herzegovina niet kan verdelen in 'good guys' en 'bad guys'.

Ook sprak hij van het platbranden door moslims van tweehonderd dorpen in de omgeving van Srebrenica, een feit dat hij eerder niet had gerapporteerd en dat door Defensie wordt beschouwd als 'Bosnisch-Servische propaganda'. Minister Voorhoeve en luitenant-generaal Couzy lieten later blijken het niet met Karremans eens te zijn. Volgens het NOV lijkt het erop dat de politiek de verantwoordelijkheid wil afwentelen op de schouders van Dutchbat.

Het Tweede-Kamerlid Hoekema (D66), fractiespecialist voor defensie, noemt het een regiefout van Defensie dat Karremans zichzelf zondag op deze manier presenteerde. Luitenant-generaal Couzy heeft volgens D66 lang genoeg de tijd gehad om de persconferentie met Karremans door te nemen. Hoekema meent ook dat minister Voorhoeve naast Karremans had moeten zitten toen deze opening van zaken gaf over het gebeurde in Srebrenica. Het CDA wil niet meedoen “aan het opknopen van Karremans”.

Volgens een telefonische enquête staan de teruggekeerde militairen volledig achter hun commandant Karremans. Ook zijn VN-commandant in het noordoosten van Bosnië, kolonel Brantz, heeft begrip voor de uitspraken van Karremans. In een interview met het ochtendblad Trouw zegt Brantz: “Ik vind het levensgevaarlijk, ik vind het afschuwelijk dat Karremans zo wordt neergezet. Nederland moet eens ophouden met elke keer een deskundige te voorschijn te halen, die verklaart wat de militairen hebben meegemaakt. Zij zijn er nooit geweest. (...) Het bataljon verdient het niet dat hun commandant zo wordt neergesabeld.”