Kinderen lijden meest onder oorlog

LUANDA, 26 JULI. Kinderen hebben het meest geleden onder de burgeroorlog in Angola, aldus UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, in een rapport over de effecten van de Angolese oorlog op kinderen. Nog steeds sterven elke dag gemiddeld honderd kinderen jonger dan vijf door ziekten en ondervoeding, aldus de organisatie. Volgens de studie heeft Angola het hoogste kindersterftepercentage in de gehele wereld. De burgeroorlog in Angola begon al in 1975, nog voor de onafhankelijkheid van het land. Nadat eerdere pogingen tot een vredesakkoord tussen de rebellen van UNITA en het bewind in Luanda waren misgelopen, ondertekenden de strijdende partijen in november vorig een nieuw akkoord in de ZAmbiaanse hoofdstad, Lusaka. Volgens de Verenigde Naties hebben beide partijen zich tot nog toe goed aan de wapenstilstand, die als deel van dat akkoord werd overeengekomen, gehouden. (Reuter)