IG Metall nu toch bereid tot hervorming Cao

BONN, 26 JULI. Tegen de achtergrond van aanhoudende signalen dat de groei van de Duitse economie duidelijk aan het afzwakken is, heeft de IG Metall alvast haar bereidheid uitgesproken om met de metaalwerkgevers te praten over een grotere flexiblisering van arbeidsvoorwaarden.

Daarmee heeft Europa's grootste vakbond gereageerd op dreigementen van de werkgeversvereniging Gesamtmetall dat zij zichzelf zal opheffen als koepelorganisatie en als landelijke onderhandelingspartner. KLaus Zwickel, voorzitter van IG Metall, had vorige week nog verklaard dat werknemers zich door zulke “massieve druk” niet in de hoek laten zetten. Gisteren kwam Zwickels vice-voorzitter en onderhandelingsdeskundige Walter Riester echter met de toezegging dat de bond “constructief overleg” wil voeren over hervorming van het geldende CAO-stelsel. “De IG Metall heeft zelf voorstellen ontworpen over de opzet van loon- en arbeidsvoorwaarden in het jaar 2.000, zij is bereid tot aanzienlijke krachtsinspanningen om de landelijke CAO aan te passen aan moderne produktievormen en humane organisatie van werkmodellen”.

Afgelopen voorjaar, toen de Duitse economie de recessie geheel achter zich leek te hebben gelaten en de inflatie tot 2 procent was teruggebracht, ging Gesamtmetall na wekenlange vakbondsacties in het toonaangevende district Beieren mokkend akkoord met een nieuwe landelijke CAO voor vijftien maanden, waarin na een eis van 6 à 6,5 procent een loonsverhoging van ruim vier procent was opgenomen. De CAO kwam niet erg tegemoet aan wensen van de werkgevers om door flexiblisering van arbeidstijden een beter gebruik van hun produktie-apparaat te maken.

Intussen blijkt zowel de hoogte van de CAO, die in andere sectoren als een baken diende, als de waardestijging van de D-mark de groei van de economie en de export ongunstig te beïnvloeden. Dit heeft een versterkte uittocht van bedrijven (en gekwalificeerd werk) uit Duitsland tot gevolg. Economische instituten, banken en belangenorganisaties uit het bedrijfsleven laten al enkele weken waarschuwingen horen.

Gesamtmetall én IG Metall lijden al enkele jaren onder ledenverlies. Bij de werkgeversorganisatie heeft dat zich in versneld tempo voortgezet nadat de CAO van afgelopen voorjaar werd afgesloten. Een overwegend bezwaar voor veel bedrijven is dat landelijke CAO-afspraken te weinig rekening houden met specifieke produktie-omstandigheden en de noodzaak om tot een meer flexibele opzet van werktijden en beloningsverhoudingen te komen. Reden waarom steeds meer bedrijven de klassieke landelijke CAO's afwijzen en zelf tot akkoorden met hun personeel komen. In feite moeten de onderhandelingen van werkgevers en werknemers in de metaal dan ook vooral gaan over een decentrale hervorming van produktie-omstandigheden, werktijden en beloning.

    • J.M. Bik